... بهار؛ تابستان؛ پاییز؛ زمستان؛ و بهار

اشتباه بزرگ ما هزاران کارِ غلطی نیست که انجام می دهیم.بلکه هزاران کارِ درستی است که برای اشخاص غلط انجام می دهیم. آدم ها آنقدر که دنبال تخت خواب راحت هستند دنبال خواب راحت نیستند . آنها بیشتر دلباخته اشتیاقند تا دلباخته آن چه اشتیاقشان را برانگیخته.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

زمستان بود
مترسک به گورستان رفت
 تن نحیفش را در گوری خالی جای داد.

 به آسمان نگریست
 به آرامی خفت...
 خواب عروسکی را دید که برای بردنش آمده بود.


 ...گور خالی بود
 باد می وزید....

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

بهار، تابستان، پاییز، زمستان...

و بهار

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

روزی شیخ ما ابوسعید ابوالخیر با جمعی صوفیان به درِ آسیابی رسیدند و ساعتی توقف کردند. پس شیخ گفت: می‌دانید که این آسیا چه می‌گوید؟ می‌گوید که: تصوف آن است که من دارم، درشت می‌ستانم و نرم باز می‌دهم و گرد خود طواف می‌کنم، سفر خود در خود می‌کنم تا آنچه نباید از خود دور کنم.
همۀ جمع را وقت خوش شد.
اسرارالتوحید

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |


Design By : Night Skin