... بهار؛ تابستان؛ پاییز؛ زمستان؛ و بهار

اولین جملات بودا پس از رسیدن به نیروانا :

جهان‌ همیشه سوزان‌ است‌،
پس‌ چه‌ جاي‌ خنده‌ است و چه‌ جاي‌ شادي‌ ؟
تو فرو شده‌ در ظلمت چرا نور نمي‌جويي‌؟
اين‌ تن‌ پُر زخم و پر از پنداره را بنگر
كه‌ نه‌ پايندگي‌ اش است و نه‌ پايداري‌
این تن فرسوده‌ است‌ و لانه‌ بيماري ها و بسي‌شكننده‌.
اين‌ توده‌ تباهي‌ فرو مي‌شكند.
فرجام‌ زندگی به راستی که مرگ‌ است‌....

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

هميشه همه چيز رو به جلو نيست .
گاهي مجبوري يکی دو قدم به عقب برگردي
از بقيه کناره بگير
يک ماه از همه چيز دوري کن ، هيچ کاري نکن
بدان و فراموش نکن که

هر چیزی با تلاش زياد به دست نمي آيد .
کمی از همه کناره بگير، قوي تر مي شوي
و به ياد داشته باش در نهایت
دومين چيز برتر در اين دنيا خواب آسوده است
وبرترين ، مرگ آرام.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

گفته اند " چرا وقتی به ژرفای قلب آدم ها نگاه می کنیم، رنجیده خاطر می شویم؟ " وقتی که بیماری و با مشکلات دست و پنجه نرم می کنی، بسیاری از کسانی که دوست خود می نامی، یا کسانی که در زندگی هر روزه نزدیک تو هستند، ترسو می شوند و از تو فاصله می گیرند.
هرگاه کسی در شرایط نا مساعدی به سر می برد و ناشاد است، باید که فارغ از همه چیز با شتافتن به دیدار او و یا فرستادن هدیه ای در خور، جویای حالش شوی.
و هرگز نباید در تمام زندگی خود کسانی را که زمانی به تو لطفی کرده اند فراموش کنی.
با چنین کارهایی ست که پایمردی اشخاص عیان می شود. در این جهان کسانی که در هنگام سختی و مشکلات به دیگران تکیه می کنند و بعد آنها را از یاد می برند بسیارند.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

راز خوشبختی، جز پیمان شرافتمندانه با تنهایی چیز دیگری نیست.

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |


Design By : Night Skin