... بهار؛ تابستان؛ پاییز؛ زمستان؛ و بهار

اگر مسیح در عصر ما نازل می شد مردم حتی او را به صلیب نمی کشیدند .
او را به چای دعوت کرده به حرف هایش گوش می کردند و سپس او را به باد تمسخر و دروغ و بد دلی و توهین می گرفتند.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

جنید بغدادی را گفتند : فاضل تر از گریستن دیده ای؟
گفت گریستن بر گریستن.
.

کشف المحجوب

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

دشواری درست فکر کردن
برای اکثریت مردم دست کمی از مته دندان پزشکی ندارد.

 - لئونارد وولف

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

متن سخنرانی احمد شاملو در دانشگاه برکلی ( در ادامه مطلب )
ادامه مطلب
نوشته شده در ساعت توسط خودم| |


Design By : Night Skin