... بهار؛ تابستان؛ پاییز؛ زمستان؛ و بهار

راز خوشبختی، جز پیمان شرافتمندانه با تنهایی چیز دیگری نیست.

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

اشتباه بزرگ ما هزاران کارِ غلطی نیست که انجام می دهیم.بلکه هزاران کارِ درستی است که برای اشخاص غلط انجام می دهیم. آدم ها آنقدر که دنبال تخت خواب راحت هستند دنبال خواب راحت نیستند . آنها بیشتر دلباخته اشتیاقند تا دلباخته آن چه اشتیاقشان را برانگیخته.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

زمستان بود
مترسک به گورستان رفت
 تن نحیفش را در گوری خالی جای داد.

 به آسمان نگریست
 به آرامی خفت...
 خواب عروسکی را دید که برای بردنش آمده بود.


 ...گور خالی بود
 باد می وزید....

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

بهار، تابستان، پاییز، زمستان...

و بهار

 

 

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |


Design By : Night Skin